^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015г. са както следва: 

- няма класирани поради липса на кандидати

Класираните заявления за заемане на свободните  1 място за родени 2016г. са както следва:

 -няма класирани поради липса на кандидати

Класираните заявления за заемане на свободните  1 място за родени 2019/2020 г. са както следва:

-Вх.№АСД-01-3022/30.08.2021 г.

Срок за записване на приетите деца: от 07.09.2021г. до 10.09.2021 до 16.00ч. в деловодство на ДГ 41"Първи юни".

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.